Disclaimer

De informatie op deze website is met grootse zorg en liefde samengesteld en komt veelal voort uit eigen ervaring. Ondanks dit alles, is het hoogst onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Omdat Mind Body Soul Balance zich volledig inzet om alle informatie, lezingen, workshops, trainingen en behandelingen met de beste intenties aan te bieden en uit te voeren, kan Mind Body Soul Balance niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website, het volgen van lezingen, deelnemen aan workshops en trainingen, of het ondergaan van behandelingen.

Mind Body Soul Balance ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mind Body Soul Balance.

Tevens aanvaardt Mind Body Soul Balance geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, van de door derden aangeboden informatie, via de links op deze website.