Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen

De praktijk van Mind Body Soul Balance is aangesloten bij de  beroepsvereniging BATC.              Hierdoor worden consulten geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de afspraken met uw zorgverzekeraar. Bijgaande (oude) ‘Tarievenlijst 2021’ geeft een indicatie.

Tarieven

Tarieven per 1 juli 2022 bedragen € 42,50 per half uur en € 85,00 per heel uur.                   Tarieven Per 1 januari 2024 bedragen € 43,75 per half uur en € 86,50 per heel uur.  

45 -60 min:                 Spininversie behandeling  (wordt niet vergoed!)                                                 30 min:                        Advies consult / Kinesiologie consult
60 min:                        Intakegesprek / Darm of voedingsconsult
1 tot 2 uur:                  EMDR behandeling*
1 tot 2 uur:                  Hypnotherapie, Regressietherapie of Reincarnatietherapie behandeling*

* De eerste afspraak start met een intake gesprek (1 uur). Deze kan direct opgevolgd worden met een EMDR, hypno-, regressie of reïncarnatietherapie sessie.

Soms vormen ‘de kosten’ een obstakel. In dat geval kunt u contact met mij opnemen, ik denk graag met u mee in mogelijkheden.

Annuleren

Kosteloos annuleren kan tot 48 uur van te voren. Uiteraard kijken we bij annulering binnen 48 uur of we iemand anders blij kunnen maken met de vrijgekomen plaats. Wanneer het opvullen niet lukt, dan wordt het volledige consult kosten in rekening gebracht.

Privacy wet (AGV)

Wettelijk ben ik verplicht om een dossier aan te leggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens naar aanleiding van de uitgevoerde behandeling(en). Daarnaast verzamel ik tijdens het intake gesprek die persoonsgegevens die uw zorgverzekeraar nodig heeft voor het vergoeden van de nota. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot deze gegevens. Van uw gegevens wordt niets verspreid zonder uw explicite toestemming, omdat mijn functie automatisch wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) met zich meebrengt. De gegevens in uw dossier blijven 15 jaar bewaard, zoals voorgeschreven door de wet WGBO.

Voor meer informatie over welke gegevens bewaard worden en voor welke doeleinden deze gebruikt worden, leest u hier meer.

Ontwikkelingen vergoedingen alternatieve geneeskunde

Eind november maken de zorgverzekeraars de vergoedingen bekend voor het volgende jaar. Sommige vergoedingen worden aangepast en enkele zelfs ingetrokken! Het is daarom raadzaam om aan het einde van het kalenderjaar de stand van zaken voor uzelf na te gaan. Zo voorkomt u dat u in het nieuwe jaar voor verrassingen komt te staan.

Vermoedelijk zullen de budgetten voor de alternatieve geneeskunde de komende jaren nog verder inkrimpen. Dit is een verontrustende ontwikkeling. En daarmee wordt het des te belangrijker dat u voor een ziektekostenverzekering kiest die aansluit op uw behoeften. Lees meer >>

 

HomeBehandelmethodenLezingen – Tarieven & Vergoedingen – Agenda   – Meer over PriyaContact