Wat zijn de vijf natuurgerichte principes?

De werking van de vijf natuurgerichte principes kan het beste uitgelegd worden aan de hand van een voorbeeld.

Stel je bent een schemerlamp. En je beseft dat wanneer je stekker niet in het stopcontact zit, je geen licht zult geven. Je wordt immers niet voorzien van stroom. Dit is het 1e principe: Je lichaam en psyche hebben energie nodig om te functioneren. Klik op bijgaande link om te zien hoe het principe van energie, wordt toegepast binnen de behandelmethoden.

Stel dat je stekker wel degelijk in het stopcontact zit, maar dat er sprake is van een verminderd contactpunt. Je zult dan niet optimaal licht geven. Je zult knipperen of even aan gaan om vervolgens weer uit te gaan. Dit is het 2e principe: Voor het goed functioneren van je lichaam en psyche dient je prikkelgeleidingssysteem in goede staat te zijn. Klik op bijgaande link om te zien hoe het principe van prikkeloverdracht, wordt toegepast binnen de behandelmethoden.

Je lost dit probleem op door het contactpunt schoon te maken. Dit is het 3e principe: afvalstoffen uit het lichaam afvoeren oftewel drainage, zodat het prikkelgeleidingssysteem weer optimaal kan functioneren. Klik op bijgaande link om te zien hoe het principe van drainage, wordt toegepast binnen de behandelmethoden.

Het is te allen tijden van belang dat het juiste voltage door de schemerlamp stroomt. Want zowel een te hoog als een te laag voltage heeft effect op het geproduceerde licht en op de bedrading. Dit is het 4e principe: Je lichaam is gebaat bij juiste voeding. Klik op bijgaande link om te zien hoe het principe van voeding wordt toegepast binnen de behandelmethoden.

Conclusie

Je lichaam heeft van tijd tot tijd een (innerlijke) reiniging nodig. Door opgehoopt vuil af te voeren (drainage). Hierdoor kan voeding beter worden opgenomen en wordt de prikkeloverdracht hersteld, waardoor je meer energie en vitaliteit ervaart.

En net zoals een auto vastloopt wanneer er verkeerde brandstof is getankt, zo loopt het lichaam vast wanneer het langdurig ‘verkeerde’ voeding ontvangt. In deze moderne tijden waarbij voeding veelal bewerkt of genetisch gemanipuleerd is, zijn onze lichamen niet langer in staat om alles goed af te breken (omdat ze het niet herkennen als voeding).

Niet alleen fysiek, maar ook op het gebied van de psyche kampen we met vervuiling, hetgeen direct effect heeft op ons fysieke lichaam. Want lichaam en geest (psyche) zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Het merendeel van de klachten en symptomen die mensen ervaren zijn dan ook psychosomatisch oftewel psycho-emotioneel van aard.

Dus ook drainage op het gebied van de psyche is van belang om in balans en harmonie te zijn en blijven, dit is tevens het 5e principe. Klik op bijgaande link om te zien hoe het principe van psyche, wordt toegepast binnen de behandelmethoden.