Regressietherapie

Regressietherapie maakt gebruik van regressie, dit betekent letterlijk ‘terug gaan in de tijd’. En wanneer je bij jezelf nagaat zal je tot de ontdekking komen dat al je klachten op mentaal, emotioneel of fysiek niveau stuk voor stuk ontstaan zijn op een eerder moment, ergens in je verleden. Je klachten hebben dus een oorsprong, een oorzaak.

En ondanks dat je vaak geen weet meer hebt van de precieze oorzaak, we zijn ons er niet langer van bewust, is deze informatie nog wel in je psyche aanwezig. Deze informatie ligt in ons onderbewustzijn. Dit is het gedeelte van onze psyche met informatie over onszelf, waar we geen directe toegang tot hebben.

Regressietherapie maakt het mogelijk om met behulp van lichte hypnose af te reizen naar het verleden, naar de gebeurtenissen die ten grondslag liggen aan je klachten. Het geeft je o.a. inzicht over de oorzaak van je klachten, hoe het zich gevormd heeft én waarom. De wijsheid van je lichaam geef aan wat er nodig is om de natuurlijke balans en harmonie te herstellen.

Door het verleden te herbeleven en op een juiste manier te verwerken, kan emotionele ballast worden vrijgemaakt. Waardoor klachten veelal verdwijnen. Het zijn namelijk de onverwerkte of niet geheel verwerkte gebeurtenissen uit ons verleden, die via ons onderbewustzijn psychisch en fysiek doorwerken op ons gevoelsleven, ons denken, ons gedrag en ons lichamelijk welzijn.

Herbeleven

In principe kan alles wat je in het verleden gezien, gevoeld, gehoord, geroken, geproefd of zelfs gedacht hebt, opnieuw worden herbeleefd. Sommige mensen herbeleven in duidelijke beelden, als in een heldere droom. Weer anderen ‘voelen’ wat er gebeurd is of ‘weten’ het gewoon.

Het herbeleven van je verleden is niet moeilijk of eng. Want alle informatie is in jou aanwezig en wat je herbeleeft is reeds gebeurd. Het gebeurt dus niet werkelijk nu.

Door middel van herbeleven kan je als het ware met een bepaalde afstand naar de gebeurtenissen uit je verleden kijken. Door deze afstand ben je in staat ‘werkelijk’ te zien. Dit is alsof je kijkt met een 360 graden helikopter visie. Je ziet de gehele werkelijkheid, in plaats van je persoonlijke ervaring m.a.w. de bekende tunnelvisie.

Met het zien van de totale werkelijkheid, kom je Nu essentiële dingen te weten die je toen niet wist of over het hoofd hebt gezien. Door ‘het bewustzijn van Nu’ te brengen in de gebeurtenissen van toen, ben je in staat om je oude werkelijkheid (gedachten, overtuigingen, misverstanden) los te laten.

Gedurende het herbeleven blijft het contact met je therapeut in stand. Deze begeleid jou in ‘de herinnering’. Helpt jou bij eventuele obstakels en stelt de juiste vragen om tot inzicht te komen. En ondersteunt jou bij het loslaten van blokkades.

Tijdens de gehele behandeling ben je bij vol bewustzijn. Dus terwijl je beelden, gevoelens en andere indrukken uit het verleden herbeleeft, begrijp je hoe deze gebeurtenissen je leven beïnvloed hebben c.q. hebben bijgedragen aan je klachten in je leven Nu. Doordat je bij bewustzijn bent, ben je in staat deze ervaringen en inzichten direct op mentaal, emotioneel en fysiek niveau te integreren en te verwerken.

Indien de oorzaak verder in het verleden ligt

Reïncarnatietherapie is nagenoeg hetzelfde als regressietherapie. Het enige verschil is dat regressie zich bezig houdt met de problematiek die voortkomt uit dit leven (eigen lijn). En reïncarnatie, zoals het woord als aangeeft, houdt zich bezig met de problematiek uit voorgaande levens (historische lijn). Klik hier voor meer informatie over reïncarnatietherapie