Spininversie

Wat is spininversie?

Bij een langdurige blootstelling aan straling treedt er uiteindelijk een zogenoemde spininversie op. Het is een Engelse term voor „draaien in de verkeerde richting” ( to spin= draaien, inversion= verkeerde kant). Het komt er op neer dat er cellen van het lichaam „verkeerd gepoold” zijn geraakt.

Met als gevolg dat voedingsstoffen niet goed (meer) worden opgenomen en afvalstoffen niet goed (meer) worden afgevoerd. Hierdoor ontstaat ‘verzuring’. Hetgeen een lagere weerstand en een minder goed werkend immuunsysteem met zich meebrengt. Bij chronische ziekten kan het  zelfs bijdragen aan therapie resistentie. Want je kunt wel gezond eten en drinken en kwalitatief goede supplementen tot je nemen, maar wanneer hetgeen je inneemt niet goed wordt opgenomen, loopt je lichaam vast.

Wat zijn de symptomen?

Ruim 80% van de belaste mensen heeft weliswaar in minder of meerdere mate last van een spininversie, maar wijten hun klachten aan andere zaken. Echter kan men op de lange termijn wel een aantal zaken opmerken zoals:

  • Koude handen en voeten
  • Slecht slapen
  • Altijd moe zijn
  • Veel slaap nodig hebben
  • Tintelingen in lichaamsdelen
  • Veel honger hebben
  • Kortademigheid
  • Niet goed op behandelingen reageren
  • Vaak hoofdpijn
  • „Alles al hebben geprobeerd, maar niets werkt”

Behandeling

Het fenomeen van de totale stralingsbelasting is eenvoudig te behandelen d.m.v. een spininverter. Dit is een apparaat waarmee de spininversie binnen 12 minuten uit het systeem is.

Daarnaast meten we wat de oorzaak van de spininversie is, want niet alleen straling, maar ook verzuring in het algemeen kan bijdragen aan een spininversie. Je lichaam (wanneer het goed functioneert) is in staat om vervuiling/verzuring op te ruimen, echter wanneer je lichaam te vervuild/verzuurd is geraakt, raakt het zelfreinigend vermogen van je lichaam ‘verstopt’. Dan is het raadzaam om de oorzaak van de verzuring te achterhalen. Omdat binnen het lichaam alles met elkaar verbonden is, kunnen oorzaken van verzuring zich zowel in het mentale, fysieke als emotionele veld bevinden.

Uiteraard wil je voorkomen dat een spininversie terugkomt en dus is het handig dat je je zowel binnen als buiten je huis beschermt tegen straling. Hiervoor zijn diverse producten op de markt, zoals een Q-link, Floww of Wibronic. Uit onderzoek komt de Wibronic het beste uit de test, omdat deze zowel beschermd tegen straling als spininversie.