EMDR

EMDR maakt op slimme wijze gebruik van het zelfgenezend vermogen. Want net zoals ons lichaam, beschikken ook onze hersenen over een zelfgenezend vermogen.

Het zelfgenezend vermogen

In onze hersenen wordt het zelfgenezend vermogen aangesproken wanneer wij iets vervelends meemaken. Wanneer een minder prettige gebeurtenis niet te veel impact op ons heeft, kan het zelfgenezend vermogen van onze hersenen dit prima verwerken.

Echter daar waar bij het lichaam een verwonding te groot kan zijn voor het zelf genezend vermogen van het lichaam. (er dient dan een hechting of ander hulpmiddel aan te pas te komen om het genezingsproces te ondersteunen). Zo ook kan een gebeurtenis ook te groot zijn voor het zelfgenezend vermogen van onze hersenen.

De hersenen hebben dan als het ware extra ondersteuning nodig om de impact van de gebeurtenis te kunnen verwerken. Dit is er doorgaans niet, met als gevolg dat de gebeurtenis niet goed verwerkt wordt. De onverwerkte emoties van de ingrijpende gebeurtenis ceeeren vervolgens stagnatie in het emotionele centrum van onze hersenen.

Deze stagnatie/blokkade beperkt de stroom van binnenkomende en uitgaande informatie in de hersenen. En heeft als gevolg effect op onze gedachten, gevoelens en zelfs handelen. Doorgaans in de vorm van angsten, negatieve overtuigingen, beperkend gedrag en of patronen.

Het ontstaan van emotionele, mentale en fysieke klachten

Doorgaans alle klachten zijn psycho-emotioneel van aard. Dit betekent dat zij zowel een ‘denk’ als ‘voel’ element hebben. Wil je dat er op gevoelsniveau iets veranderd, dan is het belangrijk om een therapievorm te vinden die zowel op/met de ‘denk’ als ‘gevoelswereld’ werkt. EMDR is zo’n techniek.

De aanleiding kan een eenmalige gebeurtenis zijn, zoals een ongeluk, ontslag, het vertrek van een geliefde of overlijden. Maar ook gebeurtenissen die invloed hebben gehad op de ontwikkeling, zoals: scheiding, pesterijen, verhuizingen of andere beschadigingen in de jeugd.

De werking van EMDR

EMDR spreekt het verwerkingsmechanisme in de hersenen rechtstreeks aan. Hierdoor kan de verwerking van de minder prettige gebeurtenis (trauma) alsnog plaatsvinden. Als gevolg hiervan verdwijnen de emotionele, fysieke en/of mentale klachten.

Omdat EMDR snel en effectief werkt, zien we dat mensen doorgaans na één of enkele sessies de draad weer oppakken. Binnen EMDR speelt verbale communicatie een minder belangrijke rol, waardoor deze behandelvorm ook vaak wordt toegepast bij mensen van allochtone afkomst en kinderen.

De toepassing van EMDR

Binnen de praktijk maken we gebruik van twee typen EMDR: Type 1 wordt ingezet wanneer de client zich de gebeurtenis nog kan herinneren. En Type 2 wordt ingezet wanneer de client zich de oorzakelijke gebeurtenis niet meer kan herinneren.

Bij dit laatste punt wordt regressietherapie als behandelvorm ingezet om de client terug naar de oorzakelijke gebeurtenis te brengen. Om vervolgens door middel van EMDR Type 2, de traumatische gebeurtenis alsnog ’te verwerken’.

 

Home – Behandelmethoden – LezingenTarieven & VergoedingenAgenda   – Meer over PriyaContact