Privacy

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is een nieuwe Europese privacywet. Dit houdt in dat de privacy van personen beter beschermd wordt en organisaties meer verantwoordelijkheden krijgen om deze privacy te waarborgen. Langs deze weg kunt u lezen welke gegevens van u worden bewaard en met welke doeleinden ze worden gebruikt.

PRIVACY EN BASISGEGEVENS (naam, telefoonnummer, e-mail)

Wanneer u een afspraak wilt maken of informatie wilt opvragen zijn er bepaalde gegevens van u nodig. Anders kan de afspraak niet bevestigd of de informatie niet doorgegeven worden. Door een afspraak te maken of informatie op te vragen gaat u er dus mee akkoord dat uw  naam, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen worden.


PRIVACY EN E-MAIL ADRESSEN

Als uw e-mailadres in het bestand is opgenomen, is dit door u zelf aan mij verschaft. Wanneer u wilt dat uw e-mailadres na het afronden van de behandeling(en) uit het bestand worden verwijderd, dan kunt u dit aangeven en zal uw e-mail adres verwijderen worden.

PRIVACY EN UW DOSSIER

Voor een goede natuurgeneeskundige behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand (klachten, medisch verleden, medicijngebruik, voeding, lifestyle e.d.) en gegevens over de uitgevoerde behandeling(en) en/of onderzoeken.

Indien nodig worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw  behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, worden opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Maatregelen zijn getroffen om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere, dat er zorgvuldig wordt omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. En onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Er geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doelen gebruikt:

  • Voor het opmaken van van de zorgnota.
  • Voor het informeren van andere zorgverleners wanneer er sprake is van een doorverwijzing. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete toestemming.
  • Wanneer er sprake is van een controle (visitatie), waarbij getoetst wordt of mijn werkwijzen en dossiervorming aan alle regelgeving voldoet, kan uw dossier bij wijze van een steekproef worden ingekeken. Uiteraard gebeurd dit onder toezicht en gebeurd hierbij niets met uw persoonsgegevens.

Uw expliciete toestemming zal gevraagd worden wanneer ik van uw gegevens gebruik wil maken, anders dan de hierboven beschreven redenen (bv voor het schrijven van een boek of casusopdracht). De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • naam, adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • naam van uw verzekeraar en polisnummer
  • de datum van de behandeling
  • een omschrijving van de behandeling
  • de kosten van het consult

Mocht u nog vragen hebben over de AVG of over uw gegevens in het beschermde klantenbestand dan verneem ik dit graag van u.