Reïncarnatietherapie

Reïncarnatietherapie is nagenoeg hetzelfde als regressietherapie, met als enige verschil dat regressie zich bezig houdt met problematieken die voortkomen uit dit leven (eigen lijn). Reïncarnatie, zoals het woord als aangeeft houdt zich bezig met de problematieken uit voorgaande levens (historische lijn).

Wanneer je onderzoekt waaruit je lichaam is opgemaakt, zal je tot de conclusie komen dat dit dezelfde vijf natuurelementen zijn waaruit alles is opgebouwd, te weten: aarde, water, lucht, vuur en ether. Wanneer je verder onderzoekt en kijkt waaruit deze vijf natuurelementen zijn opgebouwd, zal je uitkomen bij moleculen en atomen met andere woorden, energie. Dus in essentie zijn wij energie!

Nu zal er voor ons allemaal een moment komen waarop ons lichaam ophoudt te bestaan, het sterft. Wat er echter niet sterft en nooit kan sterven, is de energie waar we in essentie uit bestaan. Het is dan ook dit energetische lichaam dat opnieuw vorm aanneemt. Dit noemen we reïncarnatie.

Dieper in de materie

Onverwerkte of niet-geheel verwerkte gebeurtenissen laten energetisch een residu achter. Dit komt door de emoties. Want emoties staan gelijk aan energie in beweging (emotion= energie in motion). Wanneer emoties niet verwerkt worden, blijven ze achter, als een energetisch residu.

Wanneer het fysieke lichaam sterft, zal het energetisch lichaam samen met de energetische lading van deze onverwerkte of niet geheel verwerkte gebeurtenissen voortbestaan. Het energetische lichaam vindt een nieuw lichaam (tijdens conceptie) en daar ben jij. Kant-en-klaar met ballast en bagage die eigenlijk niet van jou is, maar wel een invloed heeft op je leven Nu. Daarom is het mogelijk dat je last kunt hebben van dingen die je helemaal niet kunt plaatsen.

Voorgaande levens en reïncarnatie waar of niet?

Het was een grote meester in India die zei: “Neem niets van wat ik je vertel klakkeloos aan, ga erop uit en ervaar het voor jezelf. Mogelijk dat mijn ervaring jouw ervaring wordt” – Osho.

Je hoeft niet in reïncarnatie te geloven om deze therapievorm toch werkzaam te laten zijn, want reïncarnatietherapie werkt met ervaring en niet met overtuiging.

Leven in het NU

Eckhart Tolle roept: “Leef in het Nu”. En het is ook in het hier en nu dat je leven zich werkelijk afspeelt. En soms in het hier en nu heb je last van dingen die hun ontstaan hebben in het verleden. Het is dan handig om af te reizen naar het verleden om onverwerkte of niet geheel verwerkte gebeurtenissen te verwerken. Dit alles met het oog op Nu, om je beter en vrijer te voelen in het hier en Nu!

Het herbeleven van een voorgaand leven ondersteunt altijd je leven in het hier en Nu. Een behandeling zal altijd bijdragen aan het verhogen van je bewustzijn. Je meer duidelijkheid en inzicht geven over jezelf en het ontstaan van je klachten, gedachten, patronen en/of gedragingen.

Voorgaande levens zijn niet alleen spannend om te ondergaan, maar gevoelsmatig ook ‘veiliger’. Dit omdat de gebeurtenissen langer geleden hebben plaatsgevonden. De emoties rondom de gebeurtenissen zijn gevoelsmatig minder zwaar. Het is dus gemakkelijker om ernaar te kijken en ervan te leren.

Nieuwsgierig maar geen klachten

Ook nieuwsgierigheid is een goede reden om een reïncarnatietherapie behandeling te ondergaan. Ook zonder het inbrengen van een thema zal je ervaren dat de wijsheid van je lichaam je precies die informatie geeft die naadloos aansluit bij wat er op dit moment gaande is in jouw leven. Het voorgaande leven dat je ziet en ervaart ondersteunt dus altijd je huidige leven.

Reïncarnatietherapie, hoe werkt het?

Wanneer je bij jezelf nagaat zal je tot de ontdekking komen dat al je klachten op mentaal, emotioneel of fysiek niveau ontstaan zijn op een eerder moment, ergens in je verleden. Al je klachten hebben een oorsprong, een oorzaak. Bij de toepassing van deze behandelmethode ligt de oorzaak van je klachten in de historische lijn (je voorgaande levens).

Van de oorzaak van onze klachten zijn we ons niet langer bewust. Deze informatie ligt in ons onderbewustzijn. Dit is het gedeelte van onze psyche met informatie over onszelf waar we niet direct bij kunnen komen.

Reïncarnatietherapie maakt het mogelijk om met behulp van lichte hypnose af te reizen naar het verleden, naar de gebeurtenissen die ten grondslag liggen aan je klachten. Het geeft je o.a. inzicht over de oorzaak van je klachten, hoe het zich gevormd heeft én waarom. De wijsheid van je lichaam geeft aan wat er nodig is om de natuurlijke balans en harmonie te herstellen.

Het zijn namelijk de onverwerkte of niet geheel verwerkte gebeurtenissen uit ons verleden die via ons onderbewustzijn psychisch en fysiek doorwerken op ons gevoelsleven, ons denken, ons gedrag en ons lichamelijk welzijn.

Herbeleven

In principe kan alles wat je in het verleden gezien, gevoeld, gehoord, geroken, geproefd of zelfs gedacht hebt opnieuw worden herbeleefd. Sommige mensen herbeleven in duidelijke beelden, als in een heldere droom. Weer anderen ‘voelen’ wat er gebeurd is of ‘weten’ het gewoon.

Het herbeleven van je verleden is niet moeilijk of eng. Want alle informatie is in jou aanwezig en wat je herbeleeft is al gebeurd. Het gebeurt niet werkelijk nu.

Door middel van herbeleven kan je als het ware met een bepaalde afstand naar de gebeurtenissen uit je verleden kijken. Door deze afstand ben je in staat ‘werkelijk’ te zien. Dit is alsof je kijkt met een 360 graden helikopter visie. Je ziet de totale werkelijkheid, in plaats van je persoonlijke ervaring m.a.w. de bekende tunnelvisie.

Met het zien van de totale werkelijkheid, kom je Nu essentiële dingen te weten die je toen niet wist of over het hoofd hebt gezien. Door ‘het bewustzijn van Nu’ te brengen in de gebeurtenissen van toen, ben je in staat om je oude werkelijkheid (gedachten, overtuigingen, misverstanden) los te laten.

Gedurende het herbeleven blijft het contact met je therapeut in stand. Deze begeleid je in ‘de herinnering’, helpt je bij eventuele obstakels, stelt je de juiste vragen om tot inzicht te komen en ondersteunt je bij het loslaten van blokkades.

Tijdens de gehele behandeling ben je bij vol bewustzijn. Dus terwijl je beelden, gevoelens en andere indrukken uit het verleden herbeleeft, begrijp je hoe deze gebeurtenissen je leven beïnvloed hebben c.q. hebben bijgedragen aan je klachten in je leven Nu. Doordat je bij bewustzijn bent, ben je in staat deze ervaringen en inzichten direct op mentaal, emotioneel en fysiek niveau te integreren en verwerken.