Prikkeloverdracht

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam.

Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden signalen duidelijk doorgegeven.  Zonder goede geleiding zullen functies stagneren.

In de praktijk

Hiervoor maken we gebruik van de behandelmethoden van EMDR, hypno -en regressietherapie alsmede darmtherapie en met behulp van de inzet van voedingssupplementen.

Emoties (emotion = energy in motion) van niet of niet geheel verwerkte gebeurtenissen (trauma’s) zorgen voor energieblokkades in het emotionele centrum (limbische systeem) van onze hersenen.

Hierdoor zien we dat mensen na een trauma een andere reactie laten zien bij een emotioneel gelijksoortige situatie. Rationeel kunnen mensen veelal niet verklaren waarom ze ‘overdreven’ reageren op een bepaalde situatie. Met het oplossen van de emotionele blokkade kan de natuurlijke prikkelgelegeiding weer hersteld worden.

Als gevolg hiervan nemen klachten op mentaal, emotioneel en/of fysiek niveau (die als gevolg van de disbalans tot uiting kwamen) doorgaans af of verdwijnen in hun geheel.

Alles bestaat uit energie en alles heeft daarmee een eigen trilling, zo ook emoties en organen. De trilling van zware emoties, zoals bijvoorbeeld schuld, schaamte, angst, boosheid en verdriet is laag. Afhankelijk van de locatie waar zware emoties zich hebben vastgezet, kan het de natuurlijke trilling van een orgaan beinvloeden, waardoor een orgaan uit balans kan raken en fysieke ziekte kan ontstaan. De werken van Dr. Hamer gaan hier uitvoerig op in.

Door het transformeren/loslaten van oude pijnen, negatieve overtuigingen, angsten, misverstanden worden blokkades op mentaal, emotioneel, fysiek, bewust, onbewust en celgeheugen niveau opgelost. Het prikkelgeleidingssysteem (prikkeloverdracht) in zowel de hersenen als het fysieke lichaam wordt op deze manier hersteld.

Terug naar vorige pagina