Energie

Werkelijk alles in en om ons heen bestaat uit energie.

Einstein verklaarde dit met zijn befaamde formule E=MC2. En het was Nikola Tesla die verkondigde, dat wanneer je jezelf en het universum wilt begrijpen, je dient te denken in termen van energie, frequentie en vibratie.

Zo is er grofstoffelijke energie, die zich bevindt in materie zoals ons lichaam. Daarnaast is er fijn stoffelijke energie, die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk hierbij aan de ruimte (om ons heen), onze chakra’s en ons auraveld.

Ons systeem kan bij een tekort aan energie niet optimaal werken. Het zenuwstelsel ontvangt onvoldoende informatie en organen en weefsels kunnen ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen mentale, emotionele en fysieke klachten ontstaan. De geblokkeerde energie dient weer in beweging gebracht te worden en/of er dient energie toe gevoerd te worden. Zonder energie kan er geen genezing plaatsvinden.

In de praktijk

Je systeem (body-mind complex) geeft uiting aan innerlijke disbalans in de vorm van klachten en/of symptomen op mentaal, emotioneel of fysiek niveau. Een dergelijke disbalans wordt op energetisch niveau waargenomen als een energetische blokkade.

Het doel van de behandelvormen is om deze energetische blokkade(s) op te heffen, zodat de natuurlijke energie stroom weer hersteld wordt. Dit gebeurt met behulp van de behandelmethoden van EMDR, hypno -en regressietherapie. Darmtherapie en met behulp van de inzet van voedingssupplementen.

Terug naar vorige pagina