Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie (E=MC2), zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om ons heen, onze chakra’s en ons auraveld.

De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

In de praktijk

Je systeem (body-mind complex) geeft uiting aan innerlijke disbalans in de vorm van klachten en/of symptomen op mentaal, emotioneel of fysiek niveau. Een dergelijke disbalans wordt op energetisch niveau waargenomen als een energetische blokkade.

Het doel van alle behandelvormen waarmeer binnen deze praktijk gewerkt wordt, is om deze energetische blokkade op te heffen. Wanneer disbalans wordt opgeheven m.a.w. energetische blokkades worden opgeruimd, kan energie weer op een natuurlijke manier stromen. En de klachten op mentaal, emotioneel of fysiek niveau (die zich uitte als gevolg van de disbalans) nemen doorgaans af of verdwijnen in zijn geheel.

Terug naar vorige pagina