Eerste behandeling eigen thema

De eerste behandeling krijgt het thema ‘herstellen van vertrouwen in voelen’ wanneer men:

* moeite heeft met loslaten (graag de controle wil behouden);
* mentaal sterk ontwikkeld is;
* moeite heeft met voelen of het toelaten van emoties.

Waarom ‘herstellen van vertrouwen in voelen?

Volledige toegang tot de gevoelswereld is essentieel om een behandeling effectief te laten zijn. Want de gevoelswereld (intelligentie van het lichaam (BQ), emoties (EQ) en intuïtie (SQ)) geeft ons toegang tot de informatie uit het onderbewuste deel van onze psyche. Vanuit ons IQ (denken/bewustzijn) kunnen we deze informatie niet bereiken.

Wij beschikken allemaal over zowel een denken als voelen. Het is mogelijk dat door gebeurtenissen uit het verleden of door genetische aanleg ‘het denken’ sterker ontwikkeld is. Het denken kan zelfs zo krachtig ontwikkeld zijn dat ‘het voelen’ compleet vanuit de ratio benaderd wordt. Gevoelens worden dan veelal gerationaliseerd in plaats van gevoeld of doorvoeld. Ons denken hindert in dat geval ons gevoelsleven.

Alles draait om balans. Het kunnen toestaan van gevoelens en emoties en je over durven geven aan de intelligenties van je gevoelswereld heeft alles te maken met vertrouwen.

Indien je jezelf herkent in bovenstaande voorbeelden, weet dan dat voordat we tot het diepere werk kunnen overgaan, een eerste behandeling gericht zal zijn op het verkrijgen van vertrouwen in je gevoelswereld.

<< Terug naar voorgaande bladzijde